Navigace

Potřebné doklady k výkupu

Abychom mohli Váš vůz vykoupit, musíme si ověřit některé náležitosti, které nám doložíte následujícími doklady.

Jaké doklady potřebujete k výkupu vozidla?

Firma / OSVČ (ČR)

 • Občanský průkaz (řidičský průkaz, pas)
  Pro osobu oprávněnou jednat jménem firmy
 • Zelená karta – pojištění
  Doklad o pojištění vozidla
 • Plná moc
  V případě, že jednáte v zastoupení, nebo je vozidlo v neukončeném leasingu, potřebujeme originál plné moci

Firma (zahraniční)

 • Osobní doklady
  Pas, řidičský průkaz
 • Výpis z obchodního rejstříku
  Výpis z obchodního rejstříku.
 • Registrace plátce DPH
  V případě, že jste plátce DPH, potřebujeme toto doložit.