Navigace

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem TIR CENTRUM s.r.o. (dále také jen „správce“), příp. jeho zaměstnanci.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní data sbíráme pro následující účely:

 • Evidence údajů poptávek a dotazů z kontaktních formulářů
   na webových stránkách
  Abychom mohli spolehlivě vyřídit Vaši objednávku, kontaktovat vás, když bude potřeba a mít vaše údaje i do budoucna.

DALŠÍ INFORMACE

 • Souhlas udělujete na dobu maximálně 10-ti let ode dne jeho udělení.
 • Souhlas můžete kdykoliv vzít zpět, stačí napsat z e-mailu, který u nás máte evidovaný a my smažeme veškerá data, která o vás uchováváme.
 • Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v objednávkovém (rozvoz.cerreto.cz) a kontaktním formuláři.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

COOKIES

Na našem webu používáme následující typy cookies:

 • Technické / systémové – první strany, krátkodobé
  Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, zapamatování si nastavení, využívání služeb apod.
  Pro příklad u nás je to třeba objednávka – pokud vložíte jídlo, web opustíte a následně se vrátíte, zůstane vám v „košíku“
 • Statistické a diagnostické – první strany, dlouhodobé
  Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
  Pro příklad u nás je to třeba služba Google Analytics.

Důležité: Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Žádný z námi vytvořených cookie souborů nevede k individuální identifikaci uživatele / čtenáře, shromažďovaná data jsou anonymní.
Pokud nechcete cookies používat: Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny.

Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít například  na stránce www.aboutcookies.org.