Navigace

Scania pomáhá zabránit krádežím paliva

Řidiči nákladních vozidel musí v rámci své práce čelit nespočtu složitých (a někdy i nepříjemných) situací. Jednou z nich je bohužel i krádež paliva z nádrže.

Řidiči nákladních vozidel musí v rámci své práce čelit nespočtu složitých (a někdy i nepříjemných) situací. Jednou z nich je bohužel i krádež paliva z nádrže.

Dokonce i v případě, že je pokus o krádež paliva neúspěšný, bývá spojený s vícenáklady na opravy, případně i s odstavením vozidla. Propíchnuté nádrže či poškozené uzávěry vyžadují samy o sobě finančně poměrně náročnou opravu. A přidají-li se k tomu v případě úspěšné krádeže ještě náklady za cenné palivo, potažmo sankce za opožděné dodání, nasčítá se docela výrazná suma peněz.

Podle slov jednoho z majitelů vozových parků ve Francii se jeho každoroční náklady, spojené právě s krádežemi paliva a souvisejícími vícenáklady, pohybují až okolo 12 000 EUR (tedy asi 300 000 Kč).

Systém ochrany paliva

Společnost Scania se rozhodla, že vyjde vstříc řidičům i majitelům vozových parků, a uvedla na trh systém ochrany paliva s nainstalovaným senzorem. Řešení je k dispozici jak pro samostatnou nádrž, tak i pro vozidla s nádržemi na obou stranách.

Nainstalovaný senzor pak monitoruje hladinu paliva, a to až po dobu 65 hodin (za předpokladu, že je aktivován hlavní spínač akumulátoru nákladního vozidla). V případě, že hladina paliva výrazně poklesne nebo bude někdo manipulovat s uzávěrem nádrže, spustí se pronikavý zvukový alarm. Potencionální zloděje odrazuje rovněž varovná nálepka s upozorněním, že je palivo v nádrži chráněno systémem s alarmem.

Zákazníci, kteří mají od společnosti Scania balíček služeb Control Package, obdrží také textovou zprávu, e-mail a varování na svém profilu portálu Scania. Informováni tedy budou jak řidič, tak i majitel vozového parku.