Monitorovací služby Volvo trucks předcházejí poruchám

Volvo trucks zavedlo jako první evropský výrobce nákladních automobilů systém sledování některých...


Volvo trucks zavedlo jako první evropský výrobce nákladních automobilů systém sledování některých jednotlivých komponent v reálném čase. Výstupní hodnoty z tohoto monitoringu má k dispozici jak řidič, tak i dispečer. Hlavním cílem tohoto programu je předcházet neplánovaným zastávkám kvůli opravě poruch, ale řešit problémy preventivně.

Chytrý systém představila automobilka již na veletrhu IAA, kde také názorně předvedla, jak funguje. V případě, že monitorovací systém zjistí nějaký problém, je informován místní servis Volvo, který má daného dopravce na starost a následně je možné domluvit preventivní opatření.

Již rozjetým projektem budoucnosti je také systém strojového učení. Jedná se o druh umělé inteligence, která pomocí počítačových simulací a získaných dat dokáže určit životnost jednotlivých komponent, jejichž výměna se dá následně naplánovat v rámci pravidelné servisní kontroly.

Služba hlídá i stav pneumatik

Konkrétním příkladem monitorování může být například systém kontroly stavu pneumatik. Systém zaznamenává dva faktory: tlak v pneumatikách a také jejich teplotu. Toto sledování probíhá v reálném čase a jeho výsledky lze sledovat prostřednictvím aplikace, kterou má k dispozici jak řidič, tak i dispečer.

Služba přispívá ke snížení spotřeby paliva, stejně jako k prodloužení životnosti jednotlivých pneumatik. Zároveň funguje jako účinná prevence případných explozí pneumatik, které vedou k nepříjemným neplánovaným zastávkám, spojeným s vysokými náklady a zbytečnými časovými prodlevami.