Navigace

Monitorovací služby Volvo trucks předcházejí poruchám

Volvo trucks zavedlo jako první evropský výrobce nákladních automobilů systém sledování některých jednotlivých komponent v reálném čase. Výstupní hodnoty z tohoto monitoringu má k dispozici jak řidič, tak i dispečer.

Volvo trucks zavedlo jako první evropský výrobce nákladních automobilů systém sledování některých jednotlivých komponent v reálném čase. Výstupní hodnoty z tohoto monitoringu má k dispozici jak řidič, tak i dispečer. Hlavním cílem tohoto programu je předcházet neplánovaným zastávkám kvůli opravě poruch, ale řešit problémy preventivně.

Chytrý systém představila automobilka již na veletrhu IAA, kde také názorně předvedla, jak funguje. V případě, že monitorovací systém zjistí nějaký problém, je informován místní servis Volvo, který má daného dopravce na starost a následně je možné domluvit preventivní opatření.

Již rozjetým projektem budoucnosti je také systém strojového učení. Jedná se o druh umělé inteligence, která pomocí počítačových simulací a získaných dat dokáže určit životnost jednotlivých komponent, jejichž výměna se dá následně naplánovat v rámci pravidelné servisní kontroly.

Služba hlídá i stav pneumatik

Konkrétním příkladem monitorování může být například systém kontroly stavu pneumatik. Systém zaznamenává dva faktory: tlak v pneumatikách a také jejich teplotu. Toto sledování probíhá v reálném čase a jeho výsledky lze sledovat prostřednictvím aplikace, kterou má k dispozici jak řidič, tak i dispečer.

Služba přispívá ke snížení spotřeby paliva, stejně jako k prodloužení životnosti jednotlivých pneumatik. Zároveň funguje jako účinná prevence případných explozí pneumatik, které vedou k nepříjemným neplánovaným zastávkám, spojeným s vysokými náklady a zbytečnými časovými prodlevami.