Navigace

5 úrovní autonomního řízení a rozdíly mezi nimi

O vozidlech s různými úrovněmi autonomního řízení jsme zde psali již několikrát. Pokaždé jsme se sice letmo dotkli toho, co daná konkrétní úroveň znamená pro konkrétní zmiňovaný vůz, ale zatím jsme vám neposkytli všeobecný celkový přehled o všech 5 úrovních autonomního řízení.

O vozidlech s různými úrovněmi autonomního řízení jsme zde psali již několikrát. Pokaždé jsme se sice letmo dotkli toho, co daná konkrétní úroveň znamená pro konkrétní zmiňovaný vůz, ale zatím jsme vám neposkytli všeobecný celkový přehled o všech 5 úrovních autonomního řízení. Tímto článkem tedy hodláme vše napravit:

Rozdělení autonomity není nijak nahodilé, ale zakládá se na dokumentu, který vydala SAE (společnost automobilových inženýrů). V tomto dokumentu je přesně popsáno a rozděleno všech 5 (resp. 6, jelikož škála začíná na úrovni 0) úrovní autonomity.

Úroveň 0 = žádná automatizace

Vozidla na úrovni autonomity 0 všichni dobře známe. Řidič je zde odkázán plně sám na sebe a veškeré systémy, včetně ovládání volantu, brzdění apod ovládá on.

Úroveň 1 = asistované řízení

I vozidla na 1. úrovni autonomie jsou v dnešní době již poměrně známá a rozšířená. Jde o systémy, které během řízení asistují řidiči vždy s jednou konkrétní funkcí, a nejsou nijak vzájemně propojené. Například to mohou být auta s adaptivním tempomatem nebo se systémem, který upozorňuje na opuštění jízdního pruhu. V celkovém důsledku je ale za řízení vozidla kompletně zodpovědný řidič.

Úroveň 2 = částečná automatizace

Na tomto stupni se nachází většina v současnosti vyráběných vozidel. Za řízení a reakce na nečekané situace je i nadále zodpovědný řidič, systémy v autě mu však s lecčím umí pomoci. Právě sem patří auta s tzv. parkovacím asistentem, se systémem pro jízdu v kolonách nebo asistentem pro změnu jízdního pruhu.

Úroveň 3 = podmíněná automatizace

Právě stupeň 3 tvoří ten největší krok směrem k úplné autonomii. Jedná se o vozidla, která jsou za určitých podmínek schopná plně automatického řízení bez nutnosti zásahu řidiče. Díky různým senzorům a čidlům je takový vůz schopen monitorovat své okolí, a dokonce se vyhýbat překážkám. Plně samostatného provozu budou taková auta schopná na vhodných komunikacích, tedy např. na dálnicích s jasně vyznačenými jízdními pruhy.

Úroveň 4 = vysoká automatizace

U čtvrtého stupně automatizace budou sice řidiči v autě přítomni, ale řídit muset nebudou. Vůz totiž zvládne a vyhodnotí sám většinu situací. Řidič bude přebírat kontrolu nad řízením pouze ve výjimečných případech, na které jej auto samo upozorní (např. při velké nepřízni počasí nebo výpadku systémů).

Úroveň 5 = úplná automatizace

Poslední a nejvyšší stupeň autonomního řízení představuje auta kompletně bez řidiče. Nejedná se o futuristickou smyšlenku – experti tvrdí, že první vlaštovky na pátém stupni začnou brázdit silnice zhruba za 10 let.