Navigace

Emisní limity pro nákladní auta

Letos v květnu představila Evropská komise tzv. balíček mobility, ve kterém stanovuje mimo jiné emisní limity CO2 pro těžká nákladní auta. EU tak chce následovat například Čínu, Japonsko nebo USA, kde již limity emisí stanoveny jsou.

Emisní limity pro nákladní auta

Letos v květnu představila Evropská komise tzv. balíček mobility, ve kterém stanovuje mimo jiné emisní limity CO2 pro těžká nákladní auta. EU tak chce následovat například Čínu, Japonsko nebo USA, kde již limity emisí stanoveny jsou.

Snižování v procentech

Návrh komise ještě musí schválit Evropský parlament a jednotlivé členské země – počítá se ale s tím, že do roku 2030 by měly emise oxidu uhličitého klesnout v porovnání s rokem 1990 o 40 %.  Kýženého cíle chce komise dosáhnout ve dvou krocích:

  1. Do roku 2025 snížit o 15 %
  2. Do roku 2030 o dalších 15 % (oproti dnešním hodnotám)

Předpokladem komise je, že by se mezi lety 2020 a 2030 měly celkové emise CO2 ze silniční dopravy, na kterých mají nákladní auta zhruba čtvrtinový podíl, snížit až o 54 milionů tun.

ACEA normy respektuje

Jak už to tak bývá, někomu se návrh líbí, jinému méně. Nespokojeni jsou někteří ekologové, kteří prosazovali snížení emisí o mnohem vyšší procento. ACEA (Evropské sdružení výrobců automobilů) sice zavedení norem akceptuje, ale požaduje alespoň trochu tolerance a přizpůsobení celého procesu významu a složitosti automobilového trhu.

Problém je v tom, že na otestování a zavedení nových technologií nezbývá automobilkám dostatek času. Vývoj nákladních automobilů, které budou v roce 2025 v prodeji už totiž začal a 15% limit představuje pro svou přísnost značnou překážku.

Generální tajemník ACEA Erik Jonnaert navíc uvedl, že reálný technologický vývoj, potřebný ke splnění zadaných limitů, vyžaduje mnohem více času, než jen do roku 2030.