Πλοήγηση

Σας λείπουν τα χρήματα για να αγοράσετε ένα νέο φορτηγό; Η λύση είναι ένα τρακτέρ σε δόσεις!

Δραστηριοποιείτε στον τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων και αποστολών; Στη συνέχεια, πρέπει να έχετε αξιόπιστα οχήματα που μπορούν να παραδώσουν το φορτίο με τάξη και εγκαίρως στον προορισμό.

Δραστηριοποιείτε στον τομέα της μεταφοράς εμπορευμάτων και αποστολών; Στη συνέχεια, πρέπει να έχετε αξιόπιστα οχήματα που μπορούν να παραδώσουν το φορτίο με τάξη και εγκαίρως στον προορισμό. Εάν ασχολείστε με την επιχείρηση εδώ και λίγο καιρό, γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείτε τον στόλο σας σε καλή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες παραγωγής, προμήθειας και άλλες εταιρείες, οι οποίες διανέμουν οι ίδιοι προϊόντα σε πελάτες ή μεταφέρουν υλικά και άλλα έξοδα από τις κεντρικές αποθήκες σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις.

Ένα ελαττωματικό τρακτέρ πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα

Η αποτυχία του τρακτέρ συχνά σημαίνει σημαντική ταλαιπωρία, μερικές φορές οδηγεί ακόμη και στην απώλεια μακροπρόθεσμων πελατών. Στον κόσμο των επιχειρήσεων, είναι σαφές ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Οι πελάτες απαιτούν ασφαλείς παραδόσεις εγκαίρως. Και αν οι προσδοκίες τους δεν ικανοποιηθούν, θα προχωρήσουν στον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, δεν είναι δύσκολο να βρεθεί άλλος μεταφορέας ή προμηθευτής στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Είναι συνεπώς σκόπιμο να διατηρείται ο στόλος του οχήματος σε άριστη κατάσταση. Ένα παλαιότερο τρακτέρ, το οποίο μπορεί να μην είναι πλέον απόλυτα αξιόπιστο, είναι πάντα καλύτερο να αντικαθίσταται εγκαίρως με ένα καινούργιο παρά να προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει μέχρι να υποκύψει ανεπανόρθωτα στις καταστροφές του χρόνου. Και είναι επίσης σκόπιμο να υπάρχει μια λύση έτοιμη σε περίπτωση ατυχήματος με τρακτέρ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας που προσφέρει τρακτέρ σε δόσεις.

Η αγορά ενός νέου τρακτέρ είναι μια δαπανηρή υπόθεση. Μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αγοράσετε αυτοκίνητο σε δόσεις!

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αγοράσετε ένα τρακτέρ ως αντικατάσταση ενός μη λειτουργικού αυτοκινήτου, άλλες φορές λόγω της ανάγκης επέκτασης της μεταφορικής ικανότητας. Στην πρώτη κατάσταση, όλα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο δυνατό, η δεύτερη δίνει σημαντικά περισσότερο χώρο για οικονομικό προγραμματισμό. Ακόμα κι έτσι, συμβαίνει συχνά ότι η εταιρεία δεν διαθέτει αρκετά διαθέσιμα κεφάλαια για το τρακτέρ ή δεν είναι στρατηγικό να δαπανήσει ένα τέτοιο ποσό. Συχνά είναι πολύ πιο συνετό να διατηρούμε ένα οικονομικό απόθεμα και να αγοράζουμε τράκτορα δόσεωνΤο Επομένως, ένα αυτοκίνητο με δόσεις δεν είναι η μόνη λύση για όσους δεν διαθέτουν τα χρήματα. Δεν έχετε αρκετά κεφάλαια; Οικονομικά μαζί μας! Παρέχουμε τόσο πωλήσεις δόσεων όσο και μίσθωση και ενοικίαση οχημάτων. Επιπλέον, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη χρηματοδότηση ακριβώς σε κάθε πελάτη.