Πλοήγηση

Ευνοϊκή πώληση δόσης

Επωφεληθείτε από τις νέες υπηρεσίες πώλησης δόσεων και αφήστε το όχημα μαζί μας σήμερα. Ισχύει για επιλεγμένα οχήματα από την προσφορά μας.

Όροι χρηματοδότησης

 • Προκαταβολή 0%, δόσεις για 12 ή 24 μήνες.
 • Μπορείτε να βρείτε έναν συγκεκριμένο υπολογισμό των δόσεων στη διεύθυνση συγκεκριμένα οχήματα.
 • Μπορεί να προσαρμοστεί στον πελάτη.
Οχήματα δόσεων

Απαιτούνται έγγραφα για την αγορά του αυτοκινήτου σε δόσεις

Νομικό πρόσωπο (Τσεχία)

 • Δελτίο ταυτότητας (άδεια οδήγησης, διαβατήριο)
  Για πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό σύστασης
  Το απόσπασμα από το Εμπορικό Μητρώο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών.

Νομικό πρόσωπο (ξένο)

 • Προσωπικά έγγραφα
  Διαβατήριο, άδεια οδήγησης
 • Πιστοποιητικό σύστασης
  Πιστοποιητικό σύστασης.