навигация

Обратен лизинг

Заем за вашия собствен камион

НАЗАД ЛИЗИНГ, ИЛИ НАЗАД

КАКВО Е ТОВА УСЛУГА?

Това е малко известна възможност за финансиране. Просто казано, това е заем за вашето собствено превозно средство. В този случай ние ще закупим вашето превозно средство, но вие продължавате да го използвате, защото ние ще ви продадем автомобила обратно под формата на договорени месечни вноски. Следователно това е много безопасен и бърз начин за получаване на средства, например за разширяване на автопарка, изплащане на лизинг за съществуващи автомобили и т.н.

ОТКРИЙТЕ 4 ПРЕДИМСТВА:

 1. Реална изкупна цена
  Нашите специалисти по закупуване на автомобили ще ви предложат реална пазарна цена
 2. Незабавно финансиране
  Можете да използвате получения капитал, за да разширите дейностите си, да преодолеете спад в продажбите извън сезона или да възстановите доставчиците си или неочаквани разходи
 3. Еднократно плащане
  Месечното плащане включва плащането на автомобила, задължителната отговорност, застраховката срещу злополука и пътния данък и е напълно приспадано от данъка
 4. Административно опростяване
  Автомобилът ще бъде в наше притежание и следователно администрацията, свързана с работата на автомобила, се прехвърля към нас