навигация

Необходими документи

Какво ще ни трябва от вас, за да предложим финансиране?

За конкретна оферта за финансиране от вас ще са ни необходими няколко документа, благодарение на които можем да оценим офертата индивидуално.

Документи, необходими за закупуване на автомобил чрез финансиране

Юридическо лице (Чешка република)

 • Лична карта (шофьорска книжка, паспорт)
  За лице, упълномощено да действа от името на компанията
 • Удостоверение за регистрация
  Извлечението от Търговския регистър не трябва да е по-старо от 6 месеца.

Юридическо лице (чуждестранно)

 • Лични документи
  Паспорт, шофьорска книжка
 • Удостоверение за регистрация
  Удостоверение за регистрация.