навигация

Изгодна продажба на вноски

Възползвайте се от новите услуги по продажбата на вноски и оставете автомобила при нас днес. Отнася се за избрани превозни средства от нашата оферта.

Условия за финансиране

 • 0% авансово плащане, вноски за 12 или 24 месеца.
 • Можете да намерите конкретно изчисление на вноските на адрес специфични превозни средства.
 • Може да бъде съобразена с клиента.
Превозни средства на изплащане

Документи, необходими за закупуване на автомобила на вноски

Юридическо лице (Чешка република)

 • Лична карта (шофьорска книжка, паспорт)
  За лице, упълномощено да действа от името на компанията
 • Удостоверение за регистрация
  Извлечението от Търговския регистър не трябва да е по-старо от 6 месеца.

Юридическо лице (чуждестранно)

 • Лични документи
  Паспорт, шофьорска книжка
 • Удостоверение за регистрация
  Удостоверение за регистрация.