навигация

Покупка от клиента

Ние осъзнаваме, че вашето време е ценно, затова предлагаме услуга за покупка директно на ваше място.

Какви са ползите от покупката за вас?

Преди всичко това е спестяване на време, когато не е нужно да идвате в нашия клон, но нашият дом ще дойде на вашия специалист. Благодарение на това е възможно да се оцени по-големият брой предлагани превозни средства (по-голям парк).

Ние можем да реализираме целия бизнес директно във вашите офиси.

Как се извършва покупката на мястото на клиента?

  • Специалистът по изкупуването ще пристигне на определеното ви място в уговореното време
  • Превозно средство или ще проверим превозните средства от техническа гледна точка, ще извършим пробно шофиране
  • Ще проверим превозното средство от правна гледна точка
  • Ще се договорим за покупната цена на автомобила
  • Ще сключим договор за покупка
  • Ние ще ви платим договорената цена за обратно изкупуване незабавно (в случай на по-големи сделки зависи от индивидуалното споразумение)
  • Ще организираме автомобилен транспорт
  • Ще уредим формалностите, свързани с транскрипцията на превозното средство

Интересувате ли се от покупката на място? Свържете се с нашия купувач.

    С изпращането съм съгласен обработка на лични данни.